MUZLO STYLEПослушать онлайн песни и скачать музыку быстро на сайте музлостайл

Мы ищем песню: Мунгаргай сээн карактарынны оортуп чораан эжин чорупкан, оске кижи кажан-даа сенээ оорушкуну мен дег чедирбес..

Страницы: _ 1 _   _ 2 _   _ 3 _   _ 4 _  


Исполнитель: Алдын:***
Песня: Мунгаргай сээн карактарынны оортуп чораан эжин чорупкан, оске кижи кажан-даа сенээ оорушкуну мен дег чедирбес... [04:21]

скачать песню

Исполнитель: Айдар и Дандар
Песня: Оске кижи [03:21]

скачать песню

Исполнитель: Неизвестен
Песня: Сээн эжин болуп [03:56]

скачать песню

Исполнитель: Сенээ мен дег ынак кижи черле турбас
Песня: Сени мен дег манап орар кижи турбас [04:31]

скачать песню

Исполнитель: Чалыы чараш кыска
Песня: Бо делегейде черле сенээ чедер уруг чок чуве диин. менээ сенден эргим кижи черле чок. сеткилимнин ханызындан сени дилеп тур мен. мен сенээ дыка ынак мен [03:38]

скачать песню

Исполнитель: Авай сакты бердим сени=(((
Песня: кажан чер-ле чанар кижи боор мен=((( [04:23]

скачать песню

Исполнитель: Сай-Суу Степанова
Песня: Сенээ мен-дег ынак кижи черле турбас! [04:31]

скачать песню

Исполнитель: ынакшылдын ыргак-даргак оруктары
Песня: Сен тенек сен, бужуурганчыын кончуг сен, Сен дедир сен, демирден-даа доора сен, Сен чалгаа сен, аъш-чем кылып билбес сен, Сен уйгужу, дуъшке чедир удуп чыдар. Ынчангаштын мен сенээ, Ындыг боорга мен сенээ, Ындыг-даа бол мен сенээ, Домей сенээ ынак мен [03:39]

скачать песню

Исполнитель: Кежик Кара-Сал
Песня: Кажан дужар бис ам,кажан кээр сен ынаам:) [04:00]

скачать песню

Исполнитель: Дембирел Саян
Песня: Дун,шак.уйгу душте-сээн караан улаараанда-сээн адын дунун узунун уттунмас бодалдардан ыгласканчыын, мунгаранчыын Дун шак дун дун шак дувурээн бот дуктелген шак дун шак шак дун шаам тонду шыдавас мен Чайнын изиг ховузунда чиргилчин дег мени сурбе [03:41]

скачать песню

Исполнитель: Кижи (населённый пункт Кижи, Медвежьегорский район, Карелия)
Песня: Как у нас во чистом поле [04:41]

скачать песню

Исполнитель: Кижи (населённый пункт Кижи, Медвежьегорский район, Карелия)
Песня: Да спосеяли девки лен [02:43]

скачать песню

Исполнитель: Кижи (населённый пункт Кижи, Медвежьегорский район, Карелия)
Песня: Ай, во тумане (протяжная) [02:18]

скачать песню

Исполнитель: Кижи (населённый пункт Кижи, Медвежьегорский район, Карелия)
Песня: Пташки-канарейки [08:56]

скачать песню

Исполнитель: Кижи (населённый пункт Кижи, Медвежьегорский район, Карелия)
Песня: Кадриль [01:42]

скачать песню

Исполнитель: Кижи (населённый пункт Кижи, Медвежьегорский район, Карелия)
Песня: Кудряш [01:10]

скачать песню

Исполнитель: Кижи (населённый пункт Кижи, Медвежьегорский район, Карелия)
Песня: По зоре-то было, по зорюшке [02:12]

скачать песню

Исполнитель: Кижи (населённый пункт Кижи, Медвежьегорский район, Карелия)
Песня: Во субботу, день ненастный [02:26]

скачать песню

Исполнитель: Кижи (населённый пункт Кижи, Медвежьегорский район, Карелия)
Песня: Привязала жена мужа [04:24]

скачать песню

Исполнитель: Начын Уер
Песня: Сеткилимден сенээ-эжим уруг сенээ ынак мен,эжим уруг чугле сени бодаар мен,эжим уруг сенээ шынчы мен,эжим уруг чалыы чурээм тыныжы болдун... [04:34]

скачать песню

Исполнитель: Кижи (населённый пункт Кижи, Медвежьегорский район, Карелия)
Песня: Кругом-кругом завелася во саду дорожка [01:41]

скачать песню

Исполнитель: ФРБ. Игорь Архипов и Игорь Хуттер на звонок
Песня: Часовня Архангела Михаила (о. Кижи), звон 2, нужно восстанавливать колокола, а не попов (кижи) [00:56]

скачать песню

Исполнитель: ~♥~ Дамерлан ~♥~
Песня: Чарашпай чуглде сенээ , чангыс чечээм хулээп кор , канчап билир сенээ мен , каттап база дужарымны :) [03:05]

скачать песню

Исполнитель: Шораан Ооржак
Песня: Чорупкан сен(new-2014) Muz.st.Oktargay [04:24]

скачать песню

Исполнитель: Даваа Дандар:***
Песня: Чараш чечектер бир шолду долду, роза чечектер сенээ сунаайн, ажык сеткилин чараш коружун, чангыс чуреккей чуг-ле сенээ:* [03:31]

скачать песню

Исполнитель: Алдын
Песня: Мунгаргай карактар [04:21]

скачать песню

Исполнитель: Сайлык Оммун
Песня: Мунгаргай карактар [02:29]

скачать песню

Исполнитель: Темир-
Песня: хоглуг сен бе, мунгаргай сен бе,кайда чор сен эжим? [04:00]

скачать песню

Исполнитель: тумен
Песня: оске сонуургал [04:46]

скачать песню

Исполнитель: гр. Октаргай
Песня: Ынак чораан [03:31]

скачать песню

Исполнитель: Айдар и Дандар
Песня: Оске кижилерде [03:21]

скачать песню

Исполнитель: Борбаана Баржай
Песня: ОСКЕ КЫСТЫН... [03:47]

скачать песню

Исполнитель: Хуун-Хуур-Ту
Песня: Оске черде [02:25]

скачать песню

Исполнитель: Оттук Самдан
Песня: Ынаам чораан уруг [03:12]

скачать песню

Исполнитель: Алик Ооржак
Песня: Ынак чораан сеткилим [01:50]

скачать песню

Исполнитель: Айдар и Дандар
Песня: Оске кижилерде (МУЗТыВа.ру ВК) [03:21]

скачать песню

Исполнитель: гр.Октаргай
Песня: Ынак чораан эжим оолаа [03:33]

скачать песню

Исполнитель: Октаргай
Песня: Ынак чораан эжим оолга [03:35]

скачать песню

Исполнитель: Сергек Буянзак Чалыы Самир
Песня: Эргим чораан кыс [03:31]

скачать песню

Исполнитель: Херел Мекпер-оол
Песня: чораан бодум бодуун оолак мен [04:21]

скачать песню

Исполнитель: Хуун-Хуур-Ту (горловое пение)
Песня: Оске черде [02:54]

скачать песню

Исполнитель: Чингис Хоокуй-оол & Андриян
Песня: Оске кыска ынак-тыр мен [04:13]

скачать песню

Исполнитель: Ху4
Песня: Кажан [01:58]

скачать песню

Исполнитель: Кажан
Песня: Ромны [03:20]

скачать песню

Исполнитель: Людына
Песня: Кажан [01:43]

скачать песню

Исполнитель: Кажан
Песня: кавер на Соулфлай [00:29]

скачать песню

Исполнитель: Диван
Песня: Максимка [Кажан] [03:13]

скачать песню

Исполнитель: Кажан
Песня: Зеленая луна [02:48]

скачать песню

Исполнитель: Эжин дун-
Песня: Эжин Дун [02:49]

скачать песню

Исполнитель: 02.Кажан чедип кээр сен
Песня: Долума [04:18]

скачать песню

_ 1_   _ 2_   _ 3_   _ 4_  


Все песни представленные на сайте принадлежат лично их исполнителям.
Данный материал найден в сети интернет и представлен лишь для ознакомления.
Рекомендуем покупать ваши любимые песни у их исполнителей.
связаться с нами - contact us - нарушения - abuse
обращение к пользователям